Вход
rss

SMM-менеджер

ua.wecontent.work ✎
DUS level Компания
Київ
25 000 - 40 000 грн
просмотры1
05:49 01.05.2024
Описание:
При­віт) У від­діл Мар­ке­тин­гу та ре­кла­ми, за­про­шу­є­мо SMM-ме­не­дже­ра! Те­пло та ком­форт в домі зав­жди на пер­шо­му мі­сці! Тому біль­ше 15 ро­ків на­ціо­наль­ний хол­динг DUS Level яв­ля­є­ться одним із най­біль­ших ім­пор­те­рів та дистри­бу­то­рів на рин...
Откликнуться
Отклик отправлен
Откликаться могут только исполнители